• .
  • .
  • .

På våra Infomöten får du en chans att lära känna oss och veta mer om våra utbildningar.
En bra introduktion till våra träningar och oftast knuten till en workshop med ett spännande tema.

Nyfiken på att deltaga? Läs mer här >>